På grund av ett större fel i Windows säkerhetsuppdatering KB5018410 Windows 10 och KB5018418 Windows 11 fungerar inte Outlook säkerhetshantering. Det gör att det inte går att ta emot eller skicka mail. Den senast kända åtgärden på problemet är att avinstallera säkerhetsuppdateringarna. Felet berör ett antal olika VPN klienter som Cisco Any connect och Fortigate Connect. Microsoft har i dagsläget ingen lösning på problemet. 

Login Form