DNS

Driftstörning 16/1

 

Det är för närvarande en driftstörning på grund av strömavbrott. I dagsläget finns ingen uppgift om när strömmen kommer tillbaka

 

Strömmen är återkommen 11:54

 

 

På grund av ett haveri hos All Tele fungerar inte DNS uppslagen som de ska. All Tele har för närvarande ingen prognos när felet är avhjälpt

All Tele har nu åtgärdat felet